När det kommer till tjänster som underlättar för konsulter i deras vardagliga arbete så är upphandlingar och säljstöd väldigt viktigt. Detta är något som andra företag ofta behöver hjälp med och i följande inlägg kommer du kunna läsa lite mer om de två fenomenen och vad som är viktigt att tänka på när man jobbar med dem. Det finns flera fördelar att arbeta med både offentliga upphandlingar och säljstöd om man gör det på rätt sätt.

Definition av säljstöd och upphandlingar

En upphandling är när flera olika företag får lämna in förslag till en köpare så att det ska vara så jämnt som möjligt. Köparen får endast se till själva produkterna och lagar reglerar detta för att man ska undvika att köparen väljer en säljare som den har en relation med. Det här handlar om fri konkurrens, ingen korruption och så vidare. Säljstöd å andra sidan handlar om att man har tjänster som hjälper en i själva säljprocessen. Det är extra viktigt att ha detta om det är så att man har många kunder i sin databas som man måste hålla reda på.

Fördelar med säljstöd

Det finns många fördelar med att ha system för säljstöd. Det är dels mycket enklare att dela samma information med alla medarbetarna. Är det till exempel en person som pratar med en kund på måndagen, och sedan en annan på torsdagen så kan de lämna kommentarer och notiser till varandra. Kanske skriver man ned att det är viktigt för kunden med säkerhet, och när kunden kommer tillbaka kan nästa säljare påpeka att “det här är det säkraste alternativet. Det är otroligt smidigt om man har all data om sina kunder i ett och samma system. Det är även enklare för företaget att identifiera de dåliga kunderna, det vill säga de som inte betalar i tid och så vidare.

Copyright © 2019