Konsulter som jobbar inom sälj och marknadsföring brukar ofta arbeta med särskilda system som underlättar för dem att hålla koll på alla kunderna. Det finns idag många olika system för säljstöd och beroende på vad man har för typ av företag så kan olika system passa olika bra. Om man har en liten kundkrets så kanske det inte är så svårt att hålla reda på alla kunderna, men om man börjar ha många kan ett system för säljstöd verkligen hjälpa en att få ordning och reda på kunderna.

En kunddatabas som hjälper dig att minnas

Först och främst så är det viktigt att man tänker på att en kunddatabas faktiskt innehåller alla kunder som du någonsin har haft. Det här kan göra att du kan gå tillbaka och se köp som gjordes för flera månader eller år sedan. Där kan du då se vilka av dina kunder som är mest troliga att komma tillbaka som nya kunder inom en snar framtid. Kanske ska du skicka ut ett nyhetsbrev till dem och påminna dem om att du finns.

Alla medarbetare får tillgång till samma info

En annan fördel med att man har ett säljstöd som hjälp vid försäljning är att alla medarbetare kan ta del av samma information hela tiden. Det här kan underlätta om det är så att en säljare inte är inne en dag, och sedan behöver ta hand om kunden i framtiden. Man kan uppdatera informationen och då uppdateras den hos alla medarbetare. Man kan skriva in personliga kommentarer vilket kan leda till att din kund känner sig speciell och uppmärksammad när hen kommer tillbaka. Det här kan även vara bra för de mer besvärligare kunderna, eftersom man även kan skriva det i säljstödet. På så vis kan dina medarbetare få en liten förvarning innan de går in och ska hjälpa kunden.

Copyright © 2019